2007-05-23

Wonder walls

Huset där maken är uppvuxen är förskonat från alla okänsliga moderniseringar. Det är ett sätt att se på saken. Man skulle kunna formulera det annorlunda, men oavsett ordval kvarstår det faktum att det på väggarna kvarsitter tapeter som har passerat både den tid då de var daterade och den tid då de var mossiga och nu har trätt in i den riktigt bländande glansens dagar: de har blivit kultiga.

Bleve jag ombedd att genomföra en totalrenovering i det huset skulle jag säkert kunna hitta ett och annat att ändra på, men min allra första åtgärd skulle vara att fridlysa och K-märka de här tapeterna. Man blir ju alldeles lycklig av dem!

Så här stiligt är det i takkupan i makens gamla pojkrum …

… och en vägg i övre hallen ståtar med denna prakt.