2007-05-28

A, P, A säger apa

Den ömma modern, som till det yttre är fullständigt kongruent med Miss Gillette, är sprickfärdigt stolt och propsar på att få visa vad stora dottern, tre år, sju månader och nitton dagar gammal, åstadkom igår. Det kan hon väl få dårå.

Amandabokstav, pappabokstav, Amandabokstav … vad blir det?

Samma ömma (om än ganska sömnbehövande) moder passar på att sticka in några bilder på minstingen för att Mias rekordkassa modem ska slippa kånka hem tunga bilder och drabbas av att kassen går sönder och innehållet trillar åt alla håll ute i cyberrymden.

På tal om melonbitar, Mia!

Gullebulle: min äter en.