2007-04-12

Men vad kommer sen?


… och julen varar än till påska, men det var inte sant och det var inte sant för däremellan kommer fastan.

Fastan iakttar vi inte i nämnvärd utsträckning i vårt hem, fast den här efterpåskliga silhuetten kunde man iaktta igår. Meddelas endast på detta sätt!