2011-12-25

every Santa has a ball

Amäh. Hur grön kan en jul bli. Det här är ju helt poänglöst.