2011-12-21

boy, you better stand your ground

Dom tror dom är i framkant, dom där utrikiska datamänskorna, men om man talade om för dom att den här idén genomfördes redan innan dom själva var födda i ett litet med Schweiz förväxlingsbart land på gamla kontinenten skulle dom väl bryta samman. Själv har jag aldrig kunnat begripa varför KF släppte blåvittserien. Nu nyintroduceras den, men man borde ha hållit fast vid sitt lysande koncept och inte fegat ur. Dagens bild är hämtad härifrån. (Går att klicka större.)