2008-01-14

Don't say a prayer for me now

Bläddrar förstrött i lokalbladet vid frukosten.

"Kolla, det är ekumeniska böneveckan den här veckan", läser jag.
"Å, är det idag den börjar!" säger maken, som tycks vara på ystert humör.
"Mm. Vet du vilket temat är?"
"Gud är far till alla barnen?"
"Nej nej, dumsnut. 'Ständigt be' är det."
"Jag skulle nog satsa på ständigt ab+, minst", menar tramsmaken.
"Finns det mer kaffe?"
"Javisst, den här veckan är det gott om kaffeböner serru stumpan!"