2007-10-25

ridicule is nothing to be scared of

(Denna anteckning uppdaterad med bild)

Och så inträffar det helt oförhappandes en mjölkvit förmiddag i slutet av oktober att Miss Gillette finner sig utmanad av Granivoren. Finner sig ha antagit utmaningen, till och med: att framsäga sju sanningar om sig själv. Finner sig strax vada i ett träsk av sanningar: Ska de vara pikanta? Ska de vara skrattframkallande? Ska de generera igenkänning?

Utmaning kallas det ju. När jag begrundar det står det klart för mig vilket kriterium som måste gälla för min del: sanningarna måste vara korta. Är det nåt jag har svårt för är det att skriva copy.

1. Miss Gillette är svag för män i uniform.
2. Miss Gillette kan dricka ur ett glas utan att det syns att hon har tagit i det ens (hon avskyr drägel och slabb på dricksglas).
3. Miss Gillette, så generation X-are hon är, har återupptäckt slapstickhumorn på gamla dar och kan skratta sig fördärvad åt Helan och Halvan, Buster Keaton och Harold Lloyd.
4. Miss Gillette älskar att köra bil och kör ofta alldeles bort i tok for fort.*
5. Miss Gillette har lettiskt påbrå på fädernet.
6. Miss Gillette äter med förtjusning allt som det västerländska bordet bjuder – utom sniglar.**
7. Miss Gillette ville bli veterinär när hon var valp.

Vilken som helst av dessa punkter kan vid särskild förfrågan utredas närmare. Men nej, jag i min tur väljer inte ut nån särskild. Den som känner sig utmanad, antage utmaningen!

* Ska här inte läsas i en metaforisk bemärkelse, om nu nån skulle undra.
** Som hon ändå äter om situationen så kräver, fast utan förtjusning.