2007-10-10

If this is paradise, I wish I had a lawn mower

Alltså: det här med snittblommor, det är nåt som ingen nånsin har förklarat för mig. Det är snittblommor hit och snittblommor dit – men vad är egentligen en snittblomma? Vad är den ett snitt av?

Om man tar den vanligaste blomman och den ovanligaste, vilken blir då snittblomman av dem? (Eller den mest respektive den minst sålda, kanske man borde säga, eftersom det ju huvudsakligen är i blomsterhandlar som uttrycket förekommer.) Eller är det snittblomman av den tidigast respektive den senast blommande blomman som det handlar om? Vad blir snittblomman av en solros och en förgätmigej? Och hur räknar man ut det? Snittet av höjden är väl inte så märkvärdigt att beräkna, och inte av blomningstiden heller, och i det här fallet är det väl kanske inte så svårt att beräkna snittet mellan färgerna. Men sen då? Finns det över huvud taget ett snitt mellan korgblommiga och gömfröiga blommor? Mellan lökväxter och fröväxter? Och om man sen blandar in en knölväxt i leken, blir det då lättare eller komplicerar man bara alltihop?

Som så ofta är det nog enklare att hålla sig till ytterligheterna.