2007-08-12

C

Intresseklubben uppmanas att ta fram penna och block genast, för nu blir det vägning och mätning av navelludd igen:

Det här är Miss Gillettes hundrade blogganteckning. Sen två dagar innan hennes yngsta dotter föddes har hon skrivit här i snitt var tre och en halfte dag. Miss Gillette har frågat sig om detta kräver nåt slags firande, men nöjer sig med att posta en anteckning som ska minna om den där allra första tiden, den som var kliniskt ren från länkar och bilder.

Nästa sensommar har Miss Gillette statistiskt underlag för en komparativ år-för-år-analys. Förmodligen kan den k. läsaren knappt bärga sig till dess.