2009-04-12

See if I don't!

För att fira – det här är den fyrahundrade posten å denna blogg – vill jag, numera kosmiskt vis, halvvägs nere ur flaskan med champagne de Pompadour recitera ett av mina absoluta favoritpoem. I flera år bar jag det inplastat i plånboken till åminnelse av … grönbortens fjolk kanothajker, kanske mest, och mellanläget i största allmänhet. Ni har hört den förut (om än inte här), men den tål att begrundas många gånger om.

O fläskiga fontanell!
Din smet bestryker mig
med slibbfalusker
ur en guttubral skrafon.

Vid mina förfäders polyper vill jag skåda
hur mjälla kackakläckans ögon smäktar i sin låda
och eljest dränk min grämjelses garott
i lim av torsk som aldrig förr.

Okänd vogon
tolkad av Douglas Adams/Thomas Tidholm