2008-05-03

searching madly to find a cure

Nio dar höll effekten av penicillinet i sig den här gången. Nånting – feber med värk i benmärg och leder i området kring ryggslutet – klippte till med en beslutsamhet som man kunnat efterlysa på andra områden i tillvaron. Benen bär knappt. Ligger i halvdvala som inte skänker nån lindring. Den k. läsaren får hålla tillgodo med en pausbild av den sovande Lille George, som väl är utmattad efter att dagarna i ända springa omkring och säga Jaa! och Nej! och Så! på alldeles rätt ställen. Många andra ord övar hon också på. Det är obeskrivligt kul och häftigt.