2007-06-09

... bara inte en recension

Egentligen hade jag tänkt skriva en recension av en bok jag lyckats läsa ut och tyckte var bra, men jag är urusel på att recensera, så det blir inget. (Ovanstående tycks vilja låta påskina att jag inte läser särskilt mycket, och det stämmer ju faktiskt ovanligt väl just nu. Men det är bebisens fel. I andanom läser jag konstant.)

Läs den här boken, i alla fall: Kalla det vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari. Den är kul, och den är bra. Den handlar om invandrare i dagens Sverige och om deras strävan efter att finna och skapa sig en plats i det nya hemlandet. Extra plus åt att författaren återger folks dialekter i dialogen. Det kan vara bredaste malmöitiska, eller det kan låta så här när en invandrad libanes och en invandrad iranier diskuterar sin situation:

"Varfår du är så lessen idag?"
"Varje dag man lesa i tidning invandrare inte bra. Varför dom bara sekriver dåliga saker om oss?"
"Jag vet inte faktisk."
"Shukrallah, jaghar jobb. Do har jobb. Eller hor? Var det min fel det blev krig? Var jog som bestimma folk seka få social? Jog är inte tjov. Jog tar inte bengar från någon. Varfår dom fortfarande inte har resbekt för mig? Den jog vill veta."
"Ja, den är esvårt att vieta. Do viet, innan vi kom till Esverige, jag inte visste så micke om Esverige. Jag känna Estockholm, javisst. Men jag känner inte mannikhorna. Jag och min foro Panthea, vi bara tenkte på barnen när vi filittar till Esverige. Man inte teror den eska vara peroblem att lieva her. Men den är micke esvårt faktisk. Men den bli bera får våra barnen Ahmed."

Se så: gack och läs!