2008-01-29

listen to the rising water moan

ABC mot pms: Absolut, Baileys (mintchoklad) och champagne (rosa).

Med dem kan man i alla fall försöka blidka sina hormoner. Mina sitter såna här dagar – var tjuåttonde – bara och spelar A Whiter Shade of Pale femti gånger i sträck och kedjeröker Camel och är nästan helt okontaktbara i sin avgrundliga sorg över nånting inträffat, nånting inbillat eller nånting irrelevant. I den dybruna dyblöta gölen av grumsiga fantomsmärtor suckar sig oljetröga krusningar inåt mot sin egen navel. Ett ögonljus på bortre sidan gjuter sjustjärning konjak över och kastar ett irrbloss i. Sådärja!

Inget ont som inte har nåt eländigt med sig.