2008-01-27

dreh dich nicht um

Det var sista gången jag lydde ett råd från en karl vad gäller packning. Mess idag till Kapten Zoom:

Jaha, jag gjorde som du sa – och vad gör jag idag när jag behöver BYTA trosor?

Vräng dom

blev svaret. Att kunna bli duktigt packad borgar tydligtvis inte för att kunna packa duktigt. Nä, i fortsättningen ska jag be att få släpa med mig mina fyrtio kilo pinaler per bortadygn. Den eventualitet kan inte uppstå som kan bringa mig ur balans då.