2007-11-24

Treat him well he is your brother

Matchen förflyttades helt chockartat till mitt hem. Den där sportjargongen … jag begriper mig inte på den: den kan vara underhållande, men också extremt exkluderande. Sport är och förblir nånting oerhört grabbigt. I det här läget är den dock på det hela taget lugnande. Jag kan nöja mig med att inta en passiv åskådarroll. Om nikotinet inte knäcker mig, vill säga.