2010-07-05

så ta för dig

Gardera med kryss: ta en av varje och klara den
svenska sommaren i … eh
… alla väder.