2010-06-28

skare vara Skara, Vara eller

Att man tvistar om månaders eller årstiders genomsnittliga egenskaper hör till vanligheten Den här våren har varit den kallaste på flera decennier! I vinter har det varit flest barmarksdagar sen första världskriget. Visst har juli varit ovanligt regnig! liksom att man har ganska skilda uppfattningar om hurdan en viss månad eller årstid egentligen har varit. (Det förefaller vara mer än vädret som avgör hur klimatet upplevs.) En sak kan jag åtminstone med säkerhet säga: minst vartannat år är det riktigt varmt sommarväder nån av de allra sista dagarna i juni i den här regionen.* Och detta hävdar jag utan att darra på manschetten!

Min biannuella tripp till en mc-drive-in inte alltför nära mig innehåller en del angenäma obligatorier och en del nytt och oväntat. En vägomläggning genom en mindre ort förde mig idag förbi den här löpsedeln, som satte rena myrmyllret i huvudet på mig:

Allvarligt talat: hur sjutton är den eller de här artiklarna
upplagda? "Vi har hela listan"? Över planerade inbrott?
Men hur har de fått bovarna att avslöja det? Och varför
förhindras inte inbrotten ifall de är kända i förväg? Eller
är det en lista över alla tidigare inbrott i hela Törebodas
historia? Eller är det tänkt att inbrotten ska recenseras
i takt med att de rapporteras till polisen? Hur man än
vrider på det verkar det ju vettlöst.

*Mina k. läsare fattar säkert: motorcykeln, som med god marginal trätt över ålderströskeln för veteranfordon och sålunda bara måste besiktigas vartannat år, ska in till bilprovningen senast i juni. Och Miss Gillette är inte den som inte är ute i sista stund, inte!