2011-10-05

look at your hands

I tidskriftshållaren sitter senaste Psoriasistidningen och väntar på att få bli återvunnen. Denna dess önskan ska också uppfyllas så fort jag bloggat klart den här posten: om att August Strindberg hade psoriasis.

Det här var en nyhet för mig som inte läst Inferno, där Strindberg tydligen skriver om sina psoriasisdrabbade händer (som han för att dölja, och sannolikt också skydda, ofta bar handskar). Arme man – det finns fortfarande många missuppfattningar och en utbredd misstänksamhet mot den här sjukdomen, men det är bara fjutt jämfört med hur det har varit. Siri von Essen trodde det var spetälska och tog ut skilsmässa*. Själv trodde han att det kunde vara syfilis. Och vem kan klandra honom för det när även dåtidens forskare trodde att psoriasis hade samband med könssjukdomar? Inte svårt att föreställa sig vilken stress bara detta måste ha inneburit – ovanpå allt annat som Strindberg kämpade mot i tillvaron. Idag är de flesta psoriatiker väl medvetna om att mentala påfrestningar förvärrar sjukdomen och att det gäller att lära sig reducera stressen, men Strindberg måste ju ha befunnit sig i en negativ spiral därvidlag.

Strimpancitat på "Druttminggatten", som Drottning-
gatan fick heta i en utrikisk flygtidning jag läste en gång.

Särskilt ingående fakta om skaldens sjukdom ger inte artikeln jag läst, men den berättar om Strindbergskännaren Anita Persson som leder Strindbergsvandringar i Stockholm så gott som året runt. Läs om henne och guideturerna här. Enligt uppgift är hon även understundom på hudkliniken på Karolinska och föreläser om "Strindberg och huden" – det vore spännande att få höra, men även de vanliga vandringarna ser intressanta ut.

*Kanske inte enbart därför, men hur kul kan den misstanken ha varit?

Etiketter: