2010-12-23

trots allt en riktigt vänlig själ

Min nya vän heter Flemming. Örebroare förstås, vad trodde ni.

Igår läste jag om en familj som inte hade utövat konsumism på ett helt år, och så hittade jag till ge-bort-och-få-saker-gratis-sajten I love gratis. Att idag länka norrut, till Promenader och utflykter som många dagar ger funderingarna föda, känns därför helt följdriktigt en dag som denna, när jag inte ska köpa till exempel nån gran. Ur bloggposten i fråga:

Vi borde kanske slå in paket som är helt tomma, som vi ger till varandra, och när man öppnar dem så förstår alla att man fått det bästa som går att få: utrymme, tomhet och tystnad.


Det är tammefan det finaste jag hört sen jag konfirmerades. Ta ett fikon, min k. läsare.