2010-11-09

på denna aktivitet

Oavsett vad den här bloggen har/har haft för funktion/er under sin livstid begrep jag i detta nu att den också är en avledande manöver: som regel bloggar jag ur trängda lägen. Tidigare har det varit livskris; för närvarande tycks det vara pressande arbete som framkallar bloggposter. Efter en jäkttopp som sånär tog knäcken på både Make och Miss börjar andningen kännas normal igen. Och jag har inte den minsta lust att ventilera nånting här.

Detdär ändrar sig, ska ni se. Men just nu, så.