2010-02-28

the land where the bong-tree grows


En häst och en groda blir vittne till samma händelse. Hästen har lätt att se gröna och gula nyanser men svårt att se rött. Grodan ser bara rörelser, inga stillastående föremål eller varelser. Är det möjligt för dem att beskriva för varann vad de har sett så att det blir begripligt för den andra?