2009-10-13

what people call good luck charm

Tretton är mitt lyckotal, bestämde jag som nominellt men näppligen reellt vuxen. Jag bodde då i port nummer 13; senare förlovade jag mig på dag 13 i en viss månad, och jag möter fortfarande varje tretton-nånting med stor tillförsikt. Idag var en bra trettonde med solsken, snabb och billig service av bilen och en riktig glädjeoffert på trädnertagning (som kommer att äga rum i slutet av nästa månad). Tuberkulosen tycktes ha gjort tillfällig reträtt, och eftermiddan bjöd på ett gräl som visade sig vara konstruktivt. Dessutom hade jag tidigt på dan läst en artikel om hur man bär sig åt för att bli mer tursam som var till stor självbelåtenhet; jag kunde nicka instämmande åt flera av beståndsdelarna i tursamhetstänket.

En rent medelhavsk värme hade samlats i den här vrån
på trappen till det till spa och fik omgjorda tingshuset.
Jag anslöt mig.


Vid hämtningen förkunnade Lillis bestämt att hon ville
gå! hem, och det fick hon ju så gärna. Få saker tycker
jag mer om än att promenera med hennes lilla hand
i min och idag ville man ju vara ute länge länge.


Nerifrån allén ser man herrgården genom en portal av
tämligen skröpliga träd, som inte ens är av samma slag.
Det är alm, lind, lönn och ask om vartannat. Ursprungligen
var det förstås ett och samma trädslag som kantade den
sexhundra meter långa allén, men att det var alm är jag
inte alls säker på.

Etiketter: , , ,