2009-10-06

and they all get put in boxes

Dagens tema: röda lådor.

Mina k. läsare minns säkert Julflickans nyordningsamhet. Tydligen
anser hon att hennes muntliga begäran inte efterlevs i den utsträckning
hon skulle önska, varför hon har sett sig föranledd att klargöra den på
detta vis. Synd bara att den som gjort intrång i hennes sfär inte kan läsa än …


"Det går lättare att göra affärer med dig när du inte har
brödkaveln i handen", sa loppisgubben med sällsynt
skämtlynne. Han hade garanterat krävt mer än en tjuga
för burken som förr innehöll HORNY BOUDOIR TEA
om han kunnat ana hur oemotståndlig den var för mig.
Nu äger jag ännu en omistlig grunka och
entropin har ökat ytterligare: visst är det fint?