2009-07-15

pack a shirt and some fresh pajamas

Först några ord om packning.

Jag gick lite annorlunda till väga den här gången: tänkte ut vilka bagagekategorier som skulle ingå och ritade upp dem. Sexton kollin blir det, sa jag till Maken när detta var gjort. Han himlade med ögonen och frågade hur många år jag hade tänkt vara borta. Jamen kolla här då, sa jag och visade min skiss.

Går att klicka större om man är mycket intresserad av
vårt bagageutrymmes innehåll. Cirklarna med enstaka
bokstäver i betecknar varje familjemedlems
garderob, minus ytterplagg, regnkläder och skodon.


När vi packat färdigt påföljande dag visade det sig att två kategorier kunnat samsas i ett och samma kolli, men att Maken å andra sidan medförde ett eget kolli med lektyr.

Nu var vi resklara – vi och våra sexton kollin.