2009-02-24

(not) just one caress

Som en pendang till förra anteckningen idag känns Hakkes häromdagspostning. Läs, gläds, gack sen och idka smeklek! Långt bättre, det, än smälek. (Är förresten smålek motsatsen till storlek, eller är det ett lätt litet pek på en smeksak? Tolkningen en smaksak för ens språkliga smaklök; en taklök för en vågad taklek, en leksak för ens tokota smektak som man vill ha det högt i och städse efter taklaget ha smeklag under.

Ju! Ett smekligt tilltag.