2011-06-25

Miss Understanding

Misstag
Exempel: "Det måste väl ha varit ett misstag att ta den här vägen? Den slutar ju vid timmertraven där."

Missvisande
Exempel: "Skyltningen är fullkomligt missvisande – pilen pekade faktiskt åt höger."

Misstänksam
Exempel: Bilföraren borde ha blivit misstänksam vid anblicken av den ogenomträngliga skogen.


Missdådare
Exempel: Unga missdådare från trakten plägade roa sig med att vrida vägskyltar åt galet håll.

Missgynnsam
Exempel: Det lantliga väglaget var missgynnsamt för bilen, som blott hade femton centimeters markfrigång.

Misshällighet
Exempel: "Jag sa ju att vi skulle ha följt den stora vägen!"
"Ja men när skylten visade åt det här hållet!"


Missklä
Exempel: Den trumpna minen missklädde hans hustru.

Misshaglig
Exempel: När mannen tappade fattningen var han henne ytterst misshaglig.

Misshugg
Exempel: Kvinnan undrade med ens om den här utflykten var ett misshugg. Eller hela äktenskapet.

Missljud
Exempel: Då föraren körde över ett stenigt parti som kom det att skrapa i underredet uppstod ett missljud från någon obestämbar punkt i bilen.

Missmodig
Exempel: Missmodigt frågade barnen om de inte var framme snart.

Misskreditera
Exempel: Föräldrarna misskrediterade varandra.

Misshushållning
Exempel: "Det är misshushållning med både pengar och miljö att orsaka såna här enorma omvägar!"

Misstag
Exempel: Efter att av misstag ha valt fel väg anlände man slutligen till festplatsen.

Misstrogen
Exempel: Misstroget stirrade familjen ut genom bilrutorna på hällregnet.

Missräkning
Exempel: Den usla väderleken blev en missräkning efter meteorologernas optimistiska prognos.

Missköta
Exempel: "Dom där idioterna i Norrköping missköter sina jobb, hela bunten!"

Missfirmelse
Exempel: Att anklaga en yrkesperson för bristande kompetens kallas för missfirmelse av tjänsteman.

Misstämning
Exempel: En betryckande misstämning rådde i kupén.

Misslyckad
Exempel: "Det här lär bli årets mest misslyckade dag", muttrade kvinnan medan hon krånglade på sig den tunna kappan som vindbyarna försökte slita ifrån henne.

Missförstå
Exempel: "Jaså, skulle det vara utomhus?", sa han betänksamt. "Då missförstod jag."

Misskrivning
Exempel: En misskrivning i annonsen gjorde att allmänheten trodde att evenemanget skulle hållas i den stora ladan, inte ute på leråkern.

Misshumör
Exempel: Den pinande vinden och regnskurarna försatte barnen i misshumör, för att inte tala om det faktum att det helt saknades blommor att binda en krans av.Misslynt
Exempel: "Jag vill inte dansa", fräste hon misslynt, "jag fryser!"

Misspryda
Exempel: En stor lerfläck missprydde kvinnans skira sommarklänning.

Missöde
Exempel: "Hoppsan! Där råkade du visst ut för ett litet missöde!"

Missanpassad
Exempel: "Men käften, ditt jävla pucko! Fan, är du helt missanpassad eller!"

Missbruk
Exempel: Ett alltför frekvent och opåkallat användande av grova ord anses av många som språkmissbruk.

Misskund
Exempel: Mannen, som var klädd i regnställ och gummistövlar, visade misskund mot den huttrande och gick och köpte en kopp värmande kaffe åt henne.


Missnöje
Exempel: Kafébesökaren var missnöjd med dryckens temperatur, som efter hennes förmenande var alltför låg.

Missunnsam
Exempel: Småbarnsmamman blängde missunnsamt på de sällskap som var rutinerade nog att ha medfört filtar och picknickkorgar.

Missminna sig
Exempel: "Om jag inte missminner mig", sa dansledaren, "är detta första gången på trenne mannaåldrar år som här regnar denna dag."

Misströsta
Exempel: Kvinnan började misströsta. Det hade snart hållit på i tre timmar.

Misstycka
Exempel: "Nä, nu drar jag", sa hon och kände hur molntäcket sprack upp inom henne. "Om ni inte misstycker."

Misskänna
Exempel: Mannen misskände sin hustru så helt att han inget alls hade anat

eller, med ett ord:
Missommar

Men hur gick det för den missgynnade? Jo, hon tog första bästa missionär om livet och en missnöjdesyttrande misse under armen, och de avgav sitt misstroendevotum, avfattat på ett blad rivet ur missalen, medelst ett med missil avsänt missiv. Dädanefter missionerade de iförda kransar av missnerot, sjungande Missa Criolla i högan sky, så att ingen kunde missa det.


Själva firade vi en förmisso blåsig och huttrig, men mycket trevlig midsommar i den unika, oskiftade Äskhults by, där vi hela oförhappandes sprang på Kickan, som jag känt sen vi båda satt i sandlådan men som jag tyvärr haft allför sporadisk kontakt med alltför länge. Nu känns det som om det kan bli bättring, hurra!